INSTRUKTÖRS UTBILDNING- BLYGERHUNDAR / Jessica Mann 15-16/4 2023 (Åhörare)

3 000 kr

BESKRIVNING AV UTBILDNING

Detta är utbildningen för dig som vill få kunskapen som krävs för att hjälpa blygerhundar- hundar som är rädda, reaktiva, utåtagerande eller undvikande – på kurs, samt hålla egna blygerhundkurser.

Deltagarna jobbar med egna hundar för att lära sig de olika övningarna (deltagande hundar behöver ej vara blygerhundar). Som åhörare kan du inte bli certificerad.

VEM ÄR INSTRUKTÖREN?

Jessica Mann är författaren till boken Blygerhundar – så gör du din hund till en superhjälte, och jobbar med att utbilda beteendeutredare och instruktörer så väl som att hålla föreläsningar och kurser för hundägare, bland annat blygerhundkurser.

___________________________________

INFO OM UTBILDNING

Datum:  15-16 April 2023

Förkunskap: Måste vara utbildad instruktör eller ha liknande kunskaper! 
Tid: Heldag
Plats: Linderödsgården, 298 94 Linderöd
Instruktör: Jessica Mann

OBS! Detta är en åhörare plats!

6 i lager